Oświadczenie o zmianie adresu

Dyrektor szkoły w Rudzie Wielkiej zobowiązuje rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych w Rudzie Wielkiej do wypełnienia oświadczenia o zmianie adresu zamieszkania dziecka w związku z nadaniem nazw ulic w Rudzie Wielkiej. Podpisane oświadczenie proszę przekazać wychowawcom klas. W…

Skip to content