Szkoła Ruda Wielka

2017-02-09

Wycieczka do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci

Dnia 20 stycznia 2017 r. uczniowie z klas I, IIb i IIIc SP pod opieką wychowawczyń p. D. Koselskej, p. B. Szewczykowskiej i p. G. Kacy udali się na wycieczkę do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. Celem wycieczki…

Skip to content