Szkoła Ruda Wielka

wrzesień 2016

Ogłoszenie

W związku z przygotowaniami do Święta Szkoły, którego pretekstem jest m.in. 50-lecie funkcjonowania Szkoły w Rudzie Wielkiej w obecnym budynku oraz Święto Edukacji Narodowej, prosimy o pomoc w przygotowaniu wystawy związanej z historią naszej szkoły. Będziemy wdzięczni za udostępnienie nam…

Stypendium socjalne

Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej zamieszkali na terenie gminy Wierzbica, u których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – nie przekracza kwoty 514,00 zł miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej – nie przekracza…

Skip to content